zamówienie na:

"Remont ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku przy ul. Lasockiego 14 "

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 30 maja 2019  10:00
wynik postępowania: w pliku o nazwie "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"