zamówienie na:

przebudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku kuchni wraz z przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 19 czerwca 2019  13:00
wynik postępowania: w pliku "INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"