zamówienie na:

Zakup mebli szkolnych do sal dydaktycznych dla klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 w Płocku

zamawiający: Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na wadę opisu przedmiotu zamówienia (niezgodność opisu z przykładowym rysunkiem). 
Treść zapytania (615kB) pdf

Opis przedmiotu zapytania (591kB) pdf

Formularz oferty (692kB) pdf

----------------------------------

Uwaga! Nowy wzór umowy oraz załączniki RODO

Wzór umowy - poprawiony (1154kB) pdf

Klauzula informacyjna (419kB) pdf

Oświadczenie RODO (12kB) word
-----------------------------------
Otwarcie ofert (346kB) pdf

-----------------------------------
Unieważnienie (167kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Turkowska
Opublikował: Mariusz Zarzycki (11 czerwca 2019, 10:58:00)

Ostatnia zmiana: Mariusz Zarzycki (26 czerwca 2019, 09:27:23)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 398