zamówienie na:

Sukcesywna dostawa art. żywnościowych dla SP12 w Płocku w roku 2020

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
nr sprawy: 02/12/2019
wartość:
termin składania ofert: 30 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Informacja z otwarcia ofert: Wpłynęło 8 ofert. Zawarto umowy: 1. Ryby - FILERYB | 2. Owoce i warzywa - MAR FRUIT | 3. Mięso i wędliny - ZPM KONIAREK | 4. Artykuły spożywcze - GOUDA