zamówienie na:

NA REALIZACJĘ PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"

zamawiający: GMINA MIASTO PŁOCK - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 2 W PŁOCKU
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy: 1/2020
wartość: przepisy art. 138o Pzp
termin składania ofert: 4 maja 2020  12:00
wynik postępowania: w załączniku