zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania.

zamawiający: LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 536353-N-2020
wartość: powyżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2020  12:00
wynik postępowania: NTT Technology Sp. z o.o.