zamówienie na:

NE REALIZACJĘ PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"

zamawiający: GMINA – MIASTO PŁOCK – SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 2 W PŁOCKU
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy: 2/2020
wartość: przepisy art. 138o Pzp
termin składania ofert: 2 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: w załączeniu