zamówienie na:

„Sukcesywną dostawę tuszy i tonerów dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2021 roku”

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg zgodnie z przepisami KC
nr sprawy: IIILO.230.23.2020
wartość: do 30 tyś Euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2021 roku” wybrana została oferta firmy FHU Offis Paweł Brudzyński z siedzibą 09-530 Nowe Grabie os. Pod Klonami 224 za kwotę 12418,00 zł brutto. 

Płock, 08.12.2020 r.
IIILO.230.23.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywną dostawę tuszy i tonerów dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2021 roku”.

Ogłoszenie (2993kB) pdf
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (613kB) pdf
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (843kB) pdf
Załącznik nr 3 wzór umowy (290kB) pdf
Informacja o wyborze oferty (367kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Paweł Dorobek
Opublikował: Hanna Łęgowska (8 grudnia 2020, 15:51:39)

Ostatnia zmiana: Hanna Łęgowska (17 grudnia 2020, 14:04:53)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251