zamówienie na:

NA REALIZACJĘ PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN ZA ŻYCIEM

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019
nr sprawy: 4/2021
wartość: POWYŻEJ 130 000 ZŁ DO 750 000 EURO
termin składania ofert: 8 czerwca 2021  09:00
wynik postępowania: W ZAŁĄCZENIU