Rada Pedagogiczna

    

 Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w Statucie  Przedszkola Nr 29 w Płocku  w §3 ust. 5.

Poniżej przedstawiony jest regulamin Rady Pedagogicznej.

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

NR 29 w PŁOCKU

§ 1

W skład Rady Pedagogicznej placówki Miejskiego Przedszkola Nr 29 wchodzą wszyscy nauczyciele przedszkola.

§ 2

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać również udział osoby zaproszone, współpracujące z placówką  na wniosek przewodniczącego Rady, za zgodą Rady Pedagogicznej.

§ 3

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.

§ 4

Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są zgodnie z planem rad pedagogicznych a także na wniosek Przewodniczącego Rady – tzw. zebrania wynikające z potrzeb placówki, odbywające się nawet tego samego dnia (zebrania nadzwyczajne).

§ 5

Zebrania Rady Pedagogicznej zgodnie z planem rad ogłasza się na tydzień przed odbyciem.

§ 6

 Dopuszcza się możliwość organizowania zebrań nadzwyczajnych Rady Pedagogicznej tego samego dnia na wniosek Dyrektora- Przewodniczącego Rady.

§ 7

Rada Pedagogiczna przedszkola spotyka się w ciągu roku szkolnego na zebraniach plenarnych – 2 razy do roku – na rozpoczęcie roku szkolnego i jego zakończenie.                                                                                                                                                                                 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Pedagogiczna (22 maja 2000)
Opublikował: Zdzisława Żuk (25 marca 2004, 13:50:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1793