Rada Rodziców

 

Kompetencje i zadania Rady Rodziców zostały określone w Statucie Miejskiego Przedszkola Nr 29 w Płocku w § 3 ust. 6.

Poniżej dodatkowo przedstawiono regulamin Rady Rodziców.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

§ 1

Współpraca z dyrektorem i pracownikami przedszkola, radą pedagogiczną w celu stworzenia właściwych warunków do prawidłowego rozwoju dzieci – (wychowanków).

§ 2

Systematyczne kontakty z nauczycielami w celu poznania potrzeb psychofizycznych dzieci i sposobów ich zaspokojenia.

§ 3

Prowadzenie i uczestniczenie w spotkaniach mających na celu szerzenie kultury pedagogicznej wśród rodziców.

§ 4

Uczestniczenie w tworzeniu warunków zapewniających prawidłową realizację programu wychowania przedszkolnego.

§ 5

Zgłaszanie wszelkich uwag i spostrzeżeń do dyrektora przedszkola w celu ich likwidacji.

§ 6

Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych, pomoc w zakupie upominków.

§ 7

Współdziałanie i współuczestniczenie w wycieczkach krajoznawczych.

§ 8

Angażowanie się do prac na rzecz przedszkola.

§ 9

W razie potrzeby uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej.

§ 10

Prowadzenie dokumentacji Komitetu Rodzicielskiego zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 11

Ustalanie i wyznaczanie osób odpowiedzialnych do pobierania pieniędzy i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych – z konta Rady Rodziców.

          

metryczka


Wytworzył: Rada Rodziców (22 maja 2000)
Opublikował: Zdzisława Żuk (25 marca 2004, 14:00:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1572