zamówienie na:

„Szkolenie umiejętności zawodowych i indywidualne superwizje tutorskie”

zamawiający: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
tryb zamówienia: zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 3/2021
wartość: poniżej 130 tyś. zł
termin składania ofert: 26 sierpnia 2021  10:00
wynik postępowania: plik w pdf