zamówienie na:

Dostawa i montaż 16 sztuk monitorów interaktywnych

zamawiający: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: 3/2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł
termin składania ofert: 9 września 2021  10:00