Stypendia szkolne i zasiłki losowe dla uczniów i słuchaczy

Stypendia szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Płocka i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (nie więcej niż 528 netto miesięcznie).

Zasiłki szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Płocka (niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego) znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego należy złożyć:
- w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka o ile jej siedziba znajduje się na terenie miasta Płocka
- w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeżeli siedziba szkoły znajduje się poza granicami miasta Płocka

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.ppo.zjoplock.pl

metryczka


Wytworzył: Maciej Krzemiński (14 lutego 2006)
Opublikował: Cezary Walta (14 lutego 2006, 11:27:38)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Rzeszotarska (1 października 2018, 12:26:46)
Zmieniono: zmiana kryt doch

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5472