zamówienie na:

Modernizacja systemu wentylacji poprzez dostawę i montaż klimatyzatorów typu Split oraz oczyszczaczy powietrza w wybranych pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Płocku.

zamawiający: Gmina-Miasto Płock Szkoła Podstawowa nr 15 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 536905-N-2020
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 20 maja 2020  10:00

PRZETARG  NIEOGRANICZONY
 
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Modernizacja systemu wentylacji poprzez dostawę i montaż klimatyzatorów typu Split oraz oczyszczaczy powietrza w wybranych pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej nr 15
w Płocku.
Ogłoszenie (4381kB) pdf
SIWZ (491kB) pdf
Kosztorys ślepy (62kB) pdf
Opis techniczny (2226kB) pdf
Przedmiar (22kB) pdf
Rys. 1 (288kB) pdf
Rys. 2 (124kB) pdf
STWiOR (108kB) pdf
Wzór umowy (390kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert 20.05.2020 (825kB) pdf
Oświadczenie wykonawcy wersja edytowalna 20.05.2020 (33kB) word
informacja o unieważnieniu postępowania (450kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Dorobek
Opublikował: Luiza Trarzewska (5 maja 2020, 16:03:51)

Ostatnia zmiana: Luiza Trarzewska (25 maja 2020, 14:02:47)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1346