zamówienie na:

„Remont podłogi Auli w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku”.

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: do 30 000 euro
nr sprawy: IIILO.21.1.2020
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 22 maja 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 
Płock, 2020-05-12
IIILO.21.1.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Remont podłogi Auli w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku”.

Ogłoszenie (2706kB) pdf
Załącznik nr 1 - kosztorys ślepy (55kB) pdf
Załącznik nr 2 - formularz oferty (836kB) pdf
Załącznik nr 3 - umowa (557kB) pdf

Wynik postępowania.
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym pod nazwą "Remont podłogi Auli w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku" nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym postępowania nie zostało rozstrzygnięte.

metryczka


Odpowiada za treść: Paweł Dorobek
Opublikował: Hanna Łęgowska (12 maja 2020, 13:41:01)

Ostatnia zmiana: Hanna Łęgowska (25 maja 2020, 12:22:20)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1604