zamówienie na:

Modernizacja systemu wentylacji poprzez dostawę i montaż klimatyzatorów typu Split oraz oczyszczaczy powietrza w wybranych pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Płocku.

zamawiający: Gmina-Miasto Płock Szkoła Podstawowa nr 15 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 545664-N-2020
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2020  10:00
PRZETARG  NIEOGRANICZONY
 
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Modernizacja systemu wentylacji poprzez dostawę i montaż klimatyzatorów typu Split oraz oczyszczaczy powietrza w wybranych pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej nr 15
w Płocku.

Ogłoszenie o zamówieniu 01.06.2020 (4485kB) pdf
SIWZ 01.06.2020 (491kB) pdf
Opis przedmiotu zamówienia 01.06.2020 (414kB) pdf
Opis techniczny (2226kB) pdf
Kosztorys ślepy (3954kB) pdf
Przedmiar (835kB) pdf
STWiOR (108kB) pdf
Rys 1 (288kB) pdf
Rys 2 (124kB) pdf
Wzór umowy 01.06.2020 (392kB) pdf
Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia 02.06.2020 (262kB) pdf
informacja z otwarcia ofert 16.06.2020 (212kB) pdf
oświadczenie wykonawcy 16.06.2020 (32kB) word
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.07.2020 (196kB) pdf
Powtórny wybór ofert- informacja 15.07.2020 (197kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Dorobek
Opublikował: Luiza Trarzewska (1 czerwca 2020, 12:53:45)

Ostatnia zmiana: Luiza Trarzewska (15 lipca 2020, 11:15:37)
Zmieniono: Dodano powtórny wybór ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1479