zamówienie na:

dostawę samochodu (co najmniej 20 osób+kierowca)

zamawiający: Gmina Miasto Płock- Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r
nr sprawy: 1/2021
wartość: powyżej 130 000,00
termin składania ofert: 23 marca 2021  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o. ul. Żurawia 43 lok. 201 00-680 Warszawa kwota 313527,00 zł brutto