zamówienie na:

„Dostawa wyposażenia technicznego w zakresie robotyki i mikroelektroniki do Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku w ramach programu Laboratoria Przyszłości” - ponowne

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: SP17.261.12.2021.KG
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 16 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: w załączeniu