zamówienie na:

Zakup książek do biblioteki szkolnej

zamawiający: Zespół Szkół Nr 3 w Płocku
tryb zamówienia: Postepowanie prowadzone jest w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn.zm.).
nr sprawy: ZS3.230.13.2016
wartość: do 30 tyś. euro
termin składania ofert: 21 października 2016  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono z powodu, iż kwoty ofert przekraczały kwotę budżetu przeznaczonego na ten cel.  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza
do  składania ofert na realizację zadania pod nazwą:
 
„Zakup książek do biblioteki szkolnej”
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup książek zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
 
Oferty należy składać drogą e-mail na adres szkoły 3lo-plock@wp.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert do dnia 21 października 2016r.do godz. 12:00. Formularz powinien zostać podpisany przez osobę upoważnioną, zeskanowany a następnie odesłany do szkoły drogą e-mail.
Oferent, który zostanie wybrany będzie zobowiązany do podpisania umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składnia ofert.
Cena oferty musi uwzględniać dostawę książek do siedziby Zamawiającego.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium najniższej ceny.

Zaproszenie (562kB) pdf
Formularz oferty (35kB) pdf
Wykaz ksiażek (106kB) pdf
Wzór umowy (41kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Paweł Dorobek
Opublikował: Hanna Łęgowska (14 października 2016, 12:05:34)

Ostatnia zmiana: Hanna Łęgowska (28 października 2016, 13:09:48)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1119