Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 JEDNOSTKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ MIASTO PŁOCK
  · Miejskie Przedszkola
  · · Miejskie Przedszkole Nr 1
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 2
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · prowadzone sprawy
  · · · struktura organizacyjna
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostepniane
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 3
  · · · kompetencje
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 4
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 5
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 6
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 8
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry,ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 9
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 10
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 11
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · zarzadzenia
  · · Miejskie Przedszkole Nr 12
  · · · statut
  · · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry , ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 13
  · · · Statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 14
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · · struktura organizacyjna
  · · · · · zmiana ilości grup
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · ogłoszenia
  · · Miejskie Przedszkole Nr 15
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · budżet
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · struktura organizacyjna
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 16
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestr, ewidencje, archiwa
  · · · informacje nieudostępnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 17
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · · statut
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieudostepniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 19
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · informacje nieudostepniane
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 21
  · · · statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · prowadzone sprawy
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 25
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawniane
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 27
  · · · kompetencje
  · · · statut
  · · · · statut
  · · · majatek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostepnione
  · · · oświadczenia majatkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 29
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 31
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieujawniane
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 33
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 34
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejstry, ewidencje, archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 37
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · Szkoły Podstawowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 1
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · struktura organizacyjna
  · · · Informacja Publicza - Odpowiedzi
  · · · Efektywność Energetyczna - środki poprawy
  · · Szkoła Podstawowa Nr 2
  · · Szkoła Podstawowa Nr 3
  · · · statut
  · · · · statut
  · · · majątek
  · · · rejestry,ewidencje i archiwa
  · · · · struktura organizacyjna
  · · · · · informacje nieudostępniane
  · · · budżet
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · prowadzone sprawy
  · · Szkoła Podstawowa Nr 5
  · · · statut
  · · · · statut
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 6
  · · · statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 8
  · · Szkoła Podstawowa Nr 9 (specjalna)
  · · Szkoła Podstawowa Nr 11
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · majątek
  · · · rejestry,ewidencje,archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 12
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 13
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 14
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 15
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 16
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · struktura organizacyjna
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · zarządzenia
  · · Szkoła Podstawowa Nr 17
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 18
  · · · Statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 20
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 21
  · · · statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 22
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 23
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · prowadzone sprawy
  · · · struktura organizacyjna
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24
  · · · Statut
  · · · Budżet
  · · · Prowadzone sprawy
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · Informacje nieudostępniane
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · · · Wczesne Wspomaganie Rozwoju
  · · · Regulaminy
  · · · Dni wolne
  · · Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
  · · · statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · budżet
  · Gimnazja
  · · Gimnazjum Nr 7 w SOSW Nr 1
  · · Gimnazjum Nr 12
  · · Gimnazjum Nr 13
  · · Gimnazjum Nr 14
  · Zespoły Szkół
  · · Zespół Szkół Nr 1
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry
  · · · archiwa
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · rekrutacja
  · · Zespół Szkół nr 3
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · REGULAMINY REKRUTACJI
  · · Zespół Szkół Nr 5
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · stuktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Zespół Szkół Nr 6
  · · · kompetencje
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · informacje nieujawniane
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · oświadczenie majatkowe
  · · Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · strukt. organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · materiały nieudostępniane
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · Warunki i zasady rekrutacji
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · Ajencja sklepiku szkolnego
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · · Regulamin konkursu ofert na ajencję sklepiku szkolnego
  · · · zamówienia publiczne
  · · · informacje
  · · Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
  · · · statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · sposób załatwiania spraw
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · · zamówienia publiczne
  · · · oferty pracy
  · · Zespół Szkół Technicznych
  · · · statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostepnione
  · · · prowadzone sprawy
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · zamówienia publiczne
  · · Zespół Szkół Ekonomiczno- Kupieckich
  · · · statut
  · · · majatek
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępnione
  · · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · oświadczenie majątkowe
  · Licea Ogólnokształcące
  · · LO im.St. Małachowskiego
  · · · Statut
  · · · Misja Szkoły
  · · · Regulaminy
  · · · Majątek
  · · · Budżet
  · · · Kompetencje
  · · · Prowadzone sprawy
  · · · Rejestry,ewidencje,archiwa
  · · · Informacje nieudostępnione
  · · · Oświadczenie majątkowe
  · · · Koncepcja pracy Liceum
  · · · Kontrola zarządcza
  · · · Plan nadzoru
  · · · System pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  · · · Organizacja roku szkolnego
  · · · Zarządzenie Dyrektora w sprawie wolnych dni
  · · · Schemat organizacyjny
  · Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne
  · · Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1
  · · · statut
  · · · · Aneks do Statutu
  · · · · Statut
  · · · kompetencje
  · · · · Regulamin Rady Pedagogicznej
  · · · · Regulamin Zespołów Orzekających
  · · · · Regulamin kontroli pracy w Poradni
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · druki do pobrania
  · · Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2
  · · · statut
  · · · kompetecje
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · zmiany osobowe
  · · · oświadczenia majątkowe
  · Inne placówki oświatowe
  · · Harcerski Zespół Pieśni i Tańca 'Dzieci Płocka'
  · · · majątek
  · · · budżet
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · struktura organizacyjna
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · · statut
  · · · statut
  · · Młodzieżowy Dom Kultury
  · · · podstawa prawna
  · · · statut
  · · · budżet
  · · · struktura organizacyjna
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostepniane
  · · · oswiadczenia majatkowe
  · · · regulaminy
  · · Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
  · · · statut
  · · · · Szkoła Podstawowa nr 9
  · · · · · Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  · · · · Gimnazjum Nr 7
  · · · struktura organizacyjna
  · · · · internat
  · · · kompetencje
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencja, archiwa
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · prowadzone sprawy
  · · · przetargi
  · · · informacie nieudostępnione
  · · · majątek
  · · · Regulamin dodatku motywacyjnego
  · · · wewnątrzszkolny system oceniania gimnazjum
  · · · wewnątrzszkolny system oceniania w szkole podstawowej
  · · · Regulamin Rady Pedagogicznej SOSW nr 1
  · · Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Bursa Płocka
  · · · Statut
  · · · Dokumentacja wewnętrzna
  · · · Budżet
  · · · Struktura organizacyjna
  · · · Majątek
 JEDNOSTKI OŚWIATOWE DOTOWANE PRZEZ MIASTO PŁOCK
  · Miesięczne kwoty dotacji
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2006-2007
  · · Niepubliczne Małe Przedszkole Osiedlowe „Promyczek”
  · · · 2007
  · · Pierwsze Amerykańskie Przedszkole
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa”
  · · · 2007
  · · Akademickie LO przy PWSZ - publiczne
  · · · 2007
  · · Centrum Edukacji - publiczne
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Płocku - publiczne
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · AP Edukacja Sp. z o.o.
  · · · 2007
  · · LO Angeliki Cysewskiej - Kubala
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA”
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · „LOGOS” Sp. z o.o.
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Niższe Seminarium Duchowne
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Płocki Uniwersytet Ludowy
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Płockie Towarzystwo Oświatowe
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Prywatne Studium Techniki Dentystycznej
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Spółka IMPULS
  · · · 2006
  · · Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Płocku
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · SWWiP „Ekonomika”
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · „TECHNIK” Sp. z o.o.
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Technikum Uzupełniające dla Dorosłych SIMP
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Zespół Oświatowo – Konsultacyjny „PROFESOR”
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · Zespół Szkół Danuty Sokołowskiej
  · · · 2006
  · · · 2007
 SUBWENCJA OŚWIATOWA
  · Metryczka subwencji oświatowej
 PODSTAWA DZIAŁANIA ZJO
  · Status prawny
  · Zadania
 ORGANIZACJA ZJO
  · Statut
  · Regulamin organizacyjny
  · Struktura organizacyjna
  · Kierownictwo
  · · Dane kontaktowe
  · · Oświadczenie majątkowe
  · Zarządzenia
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA W ZJO
  · Wykaz spraw
  · Sposób załatwiania
  · · stypendia
  · · dofinansowania
  · · udzielanie dotacji
  · · zaświadczenia o wynagrodzeniach
  · · pomoc zdrowotna dla nauczycieli
  · Rejestry i ewidencje
 FINANSE ZJO
  · Majątek ZJO
  · Budżet ZJO
  · · Zasady finansowania
  · · Realizacja budżetu
 OGŁOSZENIA
  · Komunikaty i ogłoszenia
  · Oferty pracy
  · Zamówienia publiczne placówek oświatowych


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij