Mapa Biuletynu

 STRONY BIP JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO PŁOCK
  · Miejskie Przedszkola
  · · Miejskie Przedszkole Nr 1
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · struktura organizacyjna
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 2
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · struktura organizacyjna
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostepniane
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 3
  · · · kompetencje
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 4
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 5
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 6
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 8
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry,ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 9
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 10
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 11
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · zarzadzenia
  · · Miejskie Przedszkole Nr 12
  · · · statut
  · · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry , ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 13
  · · · Statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 14
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · · struktura organizacyjna
  · · · · · zmiana ilości grup
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · ogłoszenia
  · · Miejskie Przedszkole Nr 15
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · struktura organizacyjna
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 16
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestr, ewidencje, archiwa
  · · · informacje nieudostępnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 17
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · · statut
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieudostepniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 19
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · informacje nieudostepniane
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 21
  · · · statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · prowadzone sprawy
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 25
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawniane
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 27
  · · · kompetencje
  · · · statut
  · · · · statut
  · · · majatek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostepnione
  · · · oświadczenia majatkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 29
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · statut
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 31
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieujawniane
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 33
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 34
  · · · statut
  · · · · Statut MP34
  · · · · · Statut MP34
  · · · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejstry, ewidencje, archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole Nr 37
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · Szkoły Podstawowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 1
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · struktura organizacyjna
  · · · Informacja Publicza - Odpowiedzi
  · · · Efektywność Energetyczna - środki poprawy
  · · Szkoła Podstawowa Nr 2
  · · Szkoła Podstawowa Nr 3
  · · · statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · rejestry,ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · Szkoła Podstawowa Nr 5
  · · · statut
  · · · · statut
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 6
  · · · statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 8
  · · Szkoła Podstawowa Nr 9 (specjalna)
  · · Szkoła Podstawowa Nr 11
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · finanse
  · · · majątek
  · · · rejestry,ewidencje,archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 12
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 13
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 14
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 15
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 16
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · struktura organizacyjna
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · zarządzenia
  · · Szkoła Podstawowa Nr 17
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 18
  · · · Statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 20
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 21
  · · · statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 22
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Nr 23
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · struktura organizacyjna
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24
  · · · Statut
  · · · Majątek
  · · · Finanse
  · · · Prowadzone sprawy
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · Informacje nieudostępniane
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · · · Wczesne Wspomaganie Rozwoju
  · · · Regulaminy / Procedury
  · · · Kalendarz dni wolnych
  · · · Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  · · · Koncepcja
  · · · Kompetencje
  · · · · Rada Rodziców
  · · · · Rada Pedagogiczna
  · · · RODO
  · Zespoły Szkół
  · · Zespół Szkół Nr 1
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry
  · · · archiwa
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · rekrutacja
  · · Zespół Szkół Nr 5
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · stuktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · Informacje nieujawniane
  · · Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · strukt. organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · materiały nieudostępniane
  · · · finanse
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · Warunki i zasady rekrutacji
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · Ajencja sklepiku szkolnego
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · · Regulamin konkursu ofert na ajencję sklepiku szkolnego
  · · · zamówienia publiczne
  · · · informacje
  · · Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
  · · · statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · sposób załatwiania spraw
  · · · finanse
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · · zamówienia publiczne
  · · · oferty pracy
  · · Zespół Szkół Technicznych
  · · · statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostepnione
  · · · prowadzone sprawy
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · zamówienia publiczne
  · · Zespół Szkół Ekonomiczno- Kupieckich
  · · · statut
  · · · majatek
  · · · finanse
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępnione
  · · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · oświadczenie majątkowe
  · · Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
  · · · statut
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · finanse
  · Licea Ogólnokształcące
  · · LO im.St. Małachowskiego
  · · · Statut
  · · · Misja Szkoły
  · · · Regulaminy
  · · · Majątek
  · · · Finanse
  · · · Kompetencje
  · · · Prowadzone sprawy
  · · · Rejestry,ewidencje,archiwa
  · · · Informacje nieudostępnione
  · · · Oświadczenie majątkowe
  · · · Koncepcja pracy Liceum
  · · · Kontrola zarządcza
  · · · Plan nadzoru
  · · · System pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  · · · Organizacja roku szkolnego
  · · · Zarządzenie Dyrektora w sprawie wolnych dni
  · · · Schemat organizacyjny
  · · III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · REGULAMINY REKRUTACJI
  · · Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły
  · · · kompetencje
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · informacje nieujawniane
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · oświadczenie majatkowe
  · Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne
  · · Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1
  · · · statut
  · · · · Aneks do Statutu
  · · · · Statut
  · · · kompetencje
  · · · · Regulamin Rady Pedagogicznej
  · · · · Regulamin Zespołów Orzekających
  · · · · Regulamin kontroli pracy w Poradni
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · druki do pobrania
  · · Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2
  · · · statut
  · · · kompetecje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · informacje nieujawnione
  · · · zmiany osobowe
  · · · oświadczenia majątkowe
  · Inne placówki oświatowe
  · · Harcerski Zespół Pieśni i Tańca 'Dzieci Płocka'
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · struktura organizacyjna
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · · statut
  · · · statut
  · · Młodzieżowy Dom Kultury
  · · · podstawa prawna
  · · · statut
  · · · finanse
  · · · struktura organizacyjna
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · informacje nieudostepniane
  · · · oswiadczenia majatkowe
  · · · regulaminy
  · · Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
  · · · statut
  · · · · Szkoła Podstawowa nr 9
  · · · · · Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  · · · · Gimnazjum Nr 7
  · · · struktura organizacyjna
  · · · · internat
  · · · kompetencje
  · · · finanse
  · · · rejestry, ewidencja, archiwa
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · prowadzone sprawy
  · · · przetargi
  · · · informacie nieudostępnione
  · · · majątek
  · · · Regulamin dodatku motywacyjnego
  · · · wewnątrzszkolny system oceniania gimnazjum
  · · · wewnątrzszkolny system oceniania w szkole podstawowej
  · · · Regulamin Rady Pedagogicznej SOSW nr 1
  · · Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · struktura organizacyjna
  · · · finanse
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieudostępniane
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Bursa Płocka
  · · · Statut
  · · · Dokumentacja wewnętrzna
  · · · Finanse
  · · · Struktura organizacyjna
  · · · Majątek
 STRONY BIP JEDNOSTEK NIEOŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZJO
  · Żłobki
  · · Żłobek Miejski Nr 1
  · · · statut
  · · · regulamin
  · · · struktura organizacyjna
  · · · dokumenty dla Rodziców
  · · · zadania
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja, archiwa
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Żłobek Miejski Nr 2
  · · · statut
  · · · regulamin
  · · · struktura organizacyjna
  · · · dokumenty dla Rodziców
  · · · zadania
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja, archiwa
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Żłobek Miejski Nr 3
  · · · statut
  · · · regulamin
  · · · struktura organizacyjna
  · · · dokumenty dla Rodziców
  · · · zadania
  · · · komptenecje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Żłobek Miejski Nr 4
  · · · statut
  · · · regulamin
  · · · struktura organizacyjna
  · · · dokumenty dla Rodziców
  · · · zadania
  · · · kompetencje
  · · · majątek
  · · · finanse
  · · · prowadzone sprawy
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · oświadczenie majątkowe
 SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZJO
  · Budżety - forma graficzna
  · Budżety - pierwotne plany finansowe
  · Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa
  · Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów
  · Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków
  · Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
 SUBWENCJA OŚWIATOWA
  · Metryczka subwencji oświatowej
 JEDNOSTKI OŚWIATOWE DOTOWANE PRZEZ MIASTO PŁOCK
  · Szkoły i placówki dotowane przez Miasto Płock
 AKTY PRAWNE
  · Ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia
 PODSTAWA DZIAŁANIA ZJO
  · Status prawny
  · Zadania
 ORGANIZACJA ZJO
  · Statut
  · Regulamin organizacyjny
  · Struktura organizacyjna
  · Kierownictwo
  · · Dane kontaktowe
  · · Oświadczenie majątkowe
  · Zarządzenia
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA W ZJO
  · Wykaz spraw
  · Sposób załatwiania
  · · stypendia
  · · dofinansowania
  · · udzielanie dotacji
  · · zaświadczenia o wynagrodzeniach
  · · pomoc zdrowotna dla nauczycieli
  · Rejestry i ewidencje
 FINANSE ZJO
  · Majątek ZJO
  · Budżet ZJO
  · · Zasady finansowania
  · · Realizacja budżetu
 OGŁOSZENIA
  · Komunikaty i ogłoszenia
  · Oferty pracy
  · Zamówienia publiczne placówek oświatowych
  · Plan zamówień publicznych