Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy aktualne z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)stanowisko:

inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku
termin składania dokumentów: 24 lipca 2020  15:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)