zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2020.

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/11/2019/ZP
wartość: powyżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 29 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania zamieszczony poniżej