zamówienie na:

dostawa i montaż wyposażenia pracowni językowej

zamawiający: Gmina Miasto Płock Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy:
wartość: nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
termin składania ofert: 29 października 2020  15:00
wynik postępowania: w załączeniu