zamówienie na:

Dostawa urządzeń komputerowych, oprogramowania oraz urządzenia fotokopiującego

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019
nr sprawy: 1/2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł
termin składania ofert: 26 lutego 2021  09:00