zamówienie na:

NA REALIZACJĘ PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN ZA ŻYCIEM

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019
nr sprawy: 5/2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł do 750 000 EURO
termin składania ofert: 26 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: w załączeniu