zamówienie na:

NA REALIZACJĘ PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN ZA ŻYCIEM

zamawiający: GMINA MIASTO PŁOCK - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 2 W PŁOCKU
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY NA PODSTAWIE ART. 275 PKT 2 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019
nr sprawy: 1/2022
wartość: POWYŻEJ 130 000,00 ZŁ DO 750 000 EURO
termin składania ofert: 15 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: W ZAŁĄCZENIU