Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku na okres IX-XII 2022 roku

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.4.2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 24 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku na okres IX-XII 2022 roku

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.6.2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 24 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku na okres IX-XII 2022 roku

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.7.2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 24 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty 

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – ryb i mrożonek dla Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.”.

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości poniżej 130 000 zł netto
nr sprawy: SP17.261.4.2022.KG
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 8 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

wykonanie sieci teleinformatycznej

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: 10/2022
wartość: poniżej art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 23 czerwca 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

NA REALIZACJĘ PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN ZA ŻYCIEM

zamawiający: GMINA MIASTO PŁOCK - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 2 W PŁOCKU
tryb zamówienia: TRYB PODSTAWOWY NA PODSTAWIE ART. 275 PKT 2 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019
nr sprawy: 1/2022
wartość: POWYŻEJ 130 000,00 ZŁ DO 750 000 EURO
termin składania ofert: 15 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: W ZAŁĄCZENIU  

zamówienie na:

Dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach programu Laboratoria Przyszłości

zamawiający: Gmina -Miasto Płock - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 5/2022
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 23 maja 2022  15:00
wynik postępowania: w załączniku 

zamówienie na:

wykonanie usługi „Dowożenie i odwożenie uczniów ZSEK na praktyki na lotnisko w Modlinie w dniach od 26 maja 2022 roku do dnia 15 czerwca 2022”

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: ZSEK
wartość: do 130 000 złotych
termin składania ofert: 12 maja 2022  15:00
wynik postępowania: wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

dostawa sprzętu nagłośnieniowego i muzycznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: 9/2022
wartość: poniżej art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 10 maja 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

dostawa sprzętu sportowo - terapeutycznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: 8/2022
wartość: poniżej art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 25 kwietnia 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

realizację zadania pn. "Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego do Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku w ramach programu Laboratoria Przyszłości"

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: SP17.261.2.2022.KG
wartość: do 130 000 złotych
termin składania ofert: 22 kwietnia 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia technicznego w zakresie robotyki i mikroelektroniki do Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku w ramach programu Laboratoria Przyszłości - ponowne 2

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: SP17.261.1.2022.KG
wartość: do 130 000 złotych
termin składania ofert: 11 marca 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

Zakup i dostawa wyposażenia szkoły w specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie z zakresu robotyki i mikroelektroniki dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku w ramach programu Laboratoria Przyszłości

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 02c/LP/Robotyka/SP12/2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 23 lutego 2022  15:00
wynik postępowania: Do realizacji zadania cz 1a wybrano firmę Moje Bambino na kwotę 17 938,60. Do realizacji zadania cz 1c wybrano firmę Moje Bambino na kwotę 399,90. Cz 1b zostanie ponownie ogłoszona – z powodu przedstawienia przez firmy, innego niż opis przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dostawa sprzętu sportowego

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: 2/2022
wartość: poniżej art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 9 lutego 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

dostawa sprzętu gastronomicznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: 3/2022
wartość: poniżej art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 9 lutego 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu audio-wideo w ramach programu Laboratoria Przyszłości

zamawiający: Gmina -Miasto Płock - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 1/2022
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 1 lutego 2022  15:00
wynik postępowania: wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

dostawa i montaż monitorów interaktywnych promethean activpanel 4K nickel oraz statywu mobilnego regulowanego elektrycznie

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: 1/2022
wartość: poniżej art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 24 stycznia 2022  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa środków czystości dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku”.

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.8.2021
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 10 stycznia 2022  10:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku” wybrana została oferta firmy Mazako Mazurkiewicz Adam siedzibą 09-410 Płock Al. Jana Pawła II 88b/12 za kwotę 31632,02 zł brutto. 

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)