Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 24)

dane teleadresowe
rejestr zmian informacji

Aktualizacja wicedyrektora
Data: 2020-09-17 12:46:02
Autor: Mariusz Zarzycki
aktualizacja
Data: 2020-08-28 11:11:00
Autor: Jolanta Filant
aktualizacja
Data: 2020-08-28 11:10:45
Autor: Jolanta Filant
Wicedyrektorzy
Data: 2020-05-19 09:44:08
Autor: Mariusz Zarzycki
Wicedyrektorzy
Data: 2020-05-19 09:43:21
Autor: Mariusz Zarzycki
aktualizacja
Data: 2017-11-07 10:55:52
Autor: Jolanta Filant
Zmiana nazwy szkoły
Data: 2017-09-27 11:07:17
Autor: Mariusz Zarzycki
poprawa
Data: 2015-09-14 07:51:13
Autor: Mariusz Zarzycki
Dodanie wicedyrektorów
Data: 2015-09-10 09:07:17
Autor: Mariusz Zarzycki
Zmiana dyrekcji
Data: 2015-09-01 08:58:59
Autor: Mariusz Zarzycki
dodanie drugiego adresu email, zmiana www
Data: 2011-01-30 21:53:23
Autor: Marek Bogiel
zmiana wicedyrektorów
Data: 2010-09-14 11:31:52
Autor: Marek Bogiel
zmiana nazwy szkoły
Data: 2010-09-03 10:45:51
Autor: Jolanta Filant
Zmiana nazwy
Data: 2008-11-18 13:52:12
Autor: Marek Bogiel
zmiana adresu www
Data: 2007-04-02 22:36:31
Autor: Marek Bogiel
zmiana email
Data: 2006-11-14 14:42:38
Autor: Marek Bogiel
Skasowanie nazwiska wicedyrektora
Data: 2006-09-12 11:16:23
Autor: Marek Bogiel
Wpisanie danych dotyczących wicedyrektorów
Data: 2006-09-06 09:27:17
Autor: Marek Bogiel
Zmiana adresu e-mail, zmiana danych dotycząca dyrektora szkoły
Data: 2006-09-01 09:25:20
Autor: Marek Bogiel
zmiana adresu strony internetowej
Data: 2005-10-28 12:15:58
Autor: Marek Bogiel
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 24)

powrót do informacji »