Uchwała 1

Uchwała Nr 1/2001 Rady Pedagogicznej

Miejskiego Przedszkola nr 15 w Płocku

z dnia 26.06.2001

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół /Dz.U. Nr 61, poz.624/

 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

 

& 1

Uchwala się zmiany do Statutu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Płocku. Treść statutu stanowi załącznik do uchwały.

 

& 2

Po uchwaleniu zmian do Statutu Rada Pedagogiczna uchwala tekst jednolity Statutu  z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą. 

 

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.06.2001r.

 

metryczka


Wytworzył: Kozyra Mariola (19 marca 2004)
Opublikował: Mariola Kozyra (19 marca 2004, 04:20:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1535