Uchwała 2

Uchwała Nr 1/2000 Rady Pedagogicznej

Miejskiego Przedszkola nr 15 w Płocku

z dnia 30. 08. 2000.

 

 

na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r.

/ tekst jednolity  Dz. U. Nr 77, poz. 329 z późn. zmianami / oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U.Nr 10, poz. 96/

 

§ 1

 

Uchwala się zmiany do Statutu Miejskiego Przedszkola nr 15 w Płocku. Treść zmiany do statutu stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Po uchwaleniu zmian do statutu Rada Pedagogiczna uchwala tekst jednolity statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.08.2002 roku.

metryczka


Wytworzył: Mariola Kozyra (19 marca 2004)
Opublikował: Mariola Kozyra (19 marca 2004, 04:21:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1509