rejestry, ewidencja i archiwa

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr dzieci do klas I na podstawie wyciągów z Biura Ewidencji Ludności oraz przybyłych dzieci na podstawie Kart Przekazania
 • Rejestr akt osobowych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli
 • Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
 • Ewidencja kart wyposażenia pracowników
 • Ewidencja - budżet
 • Ewidencja zbiorów archiwalnych
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr Umowy - Zlecenia
 • Rejestr Korespondencji
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr urlopów
 • Rejestr podwyżek i nagród
 • Rejestr ksiąg inwentarzowych – środków trwałych
 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku
 • Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urząd Miasta Płocka
 • Dokumentacja BHP

metryczka


Wytworzył: Eugeniusz Iwiński (31 sierpnia 2003)
Opublikował: Katarzyna Domżał (10 marca 2004, 12:49:58)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Domżał (18 marca 2004, 14:25:20)
Zmieniono: poprawki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3785