Rejestry, ewidencje i archiwa

Żłobek prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
 
 1. Rejestr dzieci na podstawie kart zgłoszeń dziecka do żłobka 
 2. Lista obecności dzieci 
 3. Ewidencja odpłatności za żłobek 
 4. Dokumentacja żywienia dzieci 
 5. Raporty obserwacji dzieci 
 6. Raporty pielęgniarskie 
 7. Regulaminy ŻM1 
 8. Akta osobowe pracowników 
 9. Ewidencji czasu pracy 
 10. Ewidencja wyjść prywatnych i służbowych 
 11. Dokumentacja BHP , PPOŻ i przeglądów technicznych 
 12. Kserokopie  faktur żłobka 
 13. Dokumentacja statystyczna 
 14. Dokumentacja archiwalna 
 15. Rejestr zwolnień lekarskich 
 16. Rejestr korespondencji 
 17. Rejestr emerytów i rencistów 
 18. Rejestr urlopów pracowników 
 19. Dokumentacja płacowa pracowników 
 20. Dokumentacja socjalna 
 21. Rejestr książek inwentarzowych – środków trwałych 
 22. Rejestr pieczątek 
 23. Rejestr umów  
 24. Dokumentacja RODO 
 25. Dokumentacja wymagana przez PSSE 
 26. Dokumentacja wymagana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka
 27. Dokumentacja wymagana przez Zarząd Jednostek Oświatowych Jednostka Budżetowa w Płocku.

metryczka


Wytworzył: Jamrowska Danuta (1 września 2003)
Opublikował: Jolanta Bachman (12 marca 2004, 08:46:25)

Ostatnia zmiana: Jolanta Filant (24 marca 2020, 13:16:26)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5154