Informacje ogólne

Wszelkich informacji dotyczących sposobów i procedur załatwiania  spraw w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku  przy  ul. J. Z. Jakubowskiego 10 udziela sekretariat Poradni  w dni powszednie w godz. 8:00-15:00.

Zadania realizowane przez Poradnię w  zakresie opieki psychologiczno- pedagogicznej prowadzone są na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka  zgodnie ze  statutem poradni.

DIAGNOZA DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM (148kB) word

DIAGNOZA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (99kB) word

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - komplet dokumentów dla ucz. SP kl. I-VII (113kB) word

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - komplet dokumentów dla oddziałów gimnazjalnych w SP i ponadpodstawowych (59kB) word

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - komplet dokumentów dla dzieci w wieku przedszkolnym (114kB) word

wniosek o wydanie INFORMACJI (82kB) word

wniosek o wstępne badanie logopedyczne na terenie przedszkola (111kB) word

wniosek o wydanie opinii (76kB) word

objęcie dziecka terapią (83kB) word

wniosek o wstępne badanie psychologiczne na terenie przedszkola (110kB) word

wydanie OPINII o potrzebie WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU (61kB) word

wydanie ORZECZENIA o potrzebie INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (63kB) word

wydanie ORZECZENIA o potrzebie NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO dziecka w wieku szkolnym (64kB) word

wydanie ORZECZENIA o potrzebie KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym (61kB) word 

metryczka


Wytworzył: Aneta Kokoszczyńska (3 stycznia 2020)
Opublikował: Anna Chądzyńska (5 kwietnia 2004, 13:57:34)

Ostatnia zmiana: Aneta Kokoszczyńska (16 sierpnia 2021, 14:05:49)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18856