Informacje ogólne

Wszelkich informacji dotyczących sposobów i procedur załatwiania  spraw w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku  przy  ul. J. Z. Jakubowskiego 10 udziela sekretariat Poradni  w dni powszednie w godz. 8:00-15:00.

Zadania realizowane przez Poradnię w  zakresie opieki psychologiczno- pedagogicznej prowadzone są na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka  zgodnie ze  statutem poradni.

DIAGNOZA DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM (136kB) word

DIAGNOZA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (69kB) word

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - komplet dokumentów dla ucz. SP kl. I-VII (86kB) word

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - komplet dokumentów dla oddziałów gimnazjalnych w SP i ponadpodstawowych (87kB) word

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - komplet dokumentów dla dzieci w wieku przedszkolnym (87kB) word

wniosek o wydanie INFORMACJI (55kB) word

wniosek o wstępne badanie logopedyczne na terenie przedszkola (111kB) word

wniosek o wydanie opinii (49kB) word

objęcie dziecka terapią (55kB) word

wniosek o wstępne badanie psychologiczne na terenie przedszkola (110kB) word

wydanie OPINII o potrzebie WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU (41kB) word

wydanie ORZECZENIA o potrzebie INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (43kB) word

wydanie ORZECZENIA o potrzebie NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO dziecka w wieku szkolnym (44kB) word

wydanie ORZECZENIA o potrzebie KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym (41kB) word 

metryczka


Wytworzył: Aneta Kokoszczyńska (3 stycznia 2020)
Opublikował: Anna Chądzyńska (5 kwietnia 2004, 13:57:34)

Ostatnia zmiana: Aneta Kokoszczyńska (3 stycznia 2020, 11:58:38)
Zmieniono: aktualizacka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12071