Stan majątku

Przedszkole dysponuje:
 
  · budynkiem o pow. 841 m²
  · działką o pow. 4 972 ha
  
Przedszkole posiada:
 
  · ogród wyposażony w sprzęt terenowy do zabaw ruchowych
  · 5 sal zajęć dla dzieci
  · sala do zajęć rehabilitacyjnych
  · gabinet terapii indywidualnej – dla potrzeb specjalistów z oddziału
    integracyjnego – logopedy i pedagoga specjalnego
  · salka zajęć do nauki języka angielskiego
  · gabinet pielęgniarski
  · Między-przedszkolna Biblioteka Przyrodnicza
  
Przedszkole wyposażone jest w:
 
  · pomoce dydaktyczne i zabawki
  · sprzęt i przybory gimnastyczne
  · podręczną biblioteczkę metodyczną
  · sprzęt komputerowy, telefon, sprzęt audiowizualny
 
Stan aktywów na koniec roku obrotowego znajduje się w załączniku nr 9 do informacji dodatkowej

metryczka


Wytworzył: Beata Poprawa (31 grudnia 2003)
Opublikował: Beata Poprawa (9 kwietnia 2004, 11:45:35)

Ostatnia zmiana: Jolanta Filant (24 maja 2019, 13:20:56)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3979