zamówienie na:

Dostawa samochodu osobowego o napędzie elektrycznym

zamawiający: GMINA – MIASTO PŁOCK – SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 2 W PŁOCKU
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019
nr sprawy: 2/2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł
termin składania ofert: 7 maja 2021  09:00
wynik postępowania: w załączeniu