Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 8304)

Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł

W formularzu ofertowym w zestawieniu tabelarycznym przedmiotu zamówienia dodano punkt 12.


Data: 2021-05-14 13:22:26
Autor: Krzysztof Cybulski

Stan majątku

aktualizacja


Data: 2021-05-11 14:03:31
Autor: Grażyna Kalaszczyńska

Data: 2021-05-11 13:55:56
Autor: Grażyna Kalaszczyńska

Data: 2021-05-11 13:50:44
Autor: Grażyna Kalaszczyńska

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2021-05-11 12:21:18
Autor: Martyna Krysztofiak

statut

statut


Data: 2021-05-07 14:32:28
Autor: Martyna Krysztofiak

Data: 2021-05-07 12:34:06
Autor: Martyna Krysztofiak

Data: 2021-05-06 13:47:13
Autor: Jolanta Filant

Data: 2021-05-06 13:22:03
Autor: Grażyna Kalaszczyńska

Data: 2021-05-06 13:21:53
Autor: Grażyna Kalaszczyńska

Data: 2021-05-06 13:20:52
Autor: Grażyna Kalaszczyńska

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019

dodano informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Data: 2021-05-06 11:16:50
Autor: Martyna Krysztofiak

Prowadzone sprawy

aktualizacja


Data: 2021-05-06 10:00:40
Autor: Grażyna Kalaszczyńska

Rada Pedagogiczna

Archiwizacja treści


Data: 2021-05-06 09:56:02
Autor: Grażyna Kalaszczyńska

Data: 2021-05-06 09:54:59
Autor: Grażyna Kalaszczyńska

Data: 2021-05-06 09:54:51
Autor: Grażyna Kalaszczyńska

Statut

aktualizacja


Data: 2021-05-05 11:40:37
Autor: Grażyna Kalaszczyńska

Statut

aktualizacja


Data: 2021-05-05 11:39:55
Autor: Grażyna Kalaszczyńska

Dane kontaktowe

Zmiana danych kontaktowych


Data: 2021-04-30 10:40:17
Autor: Michał Rzepczyński

Data: 2021-04-26 12:16:56
Autor: Magdalena Daszewska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 8304)