Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 9296)

Data: 2024-04-15 10:43:11
Autor: Michał Rzepczyński

Data: 2024-04-15 10:41:35
Autor: Michał Rzepczyński

dane teleadresowe

aktualizacja


Data: 2024-04-10 09:08:22
Autor: Jolanta Filant

dane teleadresowe

aktualizacja


Data: 2024-04-10 09:07:47
Autor: Jolanta Filant

Data: 2024-04-09 07:52:13
Autor: Jacek Kaczkowski

dane teleadresowe

zmiana adresu email


Data: 2024-04-09 07:51:39
Autor: Jacek Kaczkowski

dane teleadresowe

zmiana adresu strony


Data: 2024-04-09 07:51:05
Autor: Jacek Kaczkowski

dane teleadresowe

zmiana adresu email


Data: 2024-04-09 07:47:57
Autor: Jacek Kaczkowski

Referent

wynik naboru


Data: 2024-04-05 14:29:35
Autor: Monika Jasińska

Zaproszenie do składania ofert

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2024-04-05 11:47:37
Autor: Beata Stachowicz

Zamówienie o wartości do 130 000 zł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2024-04-02 11:34:23
Autor: Pawel Dorobek

Dyrektor: Karolina Fortas-Gabarska

Archiwizacja treści


Data: 2024-03-27 12:02:35
Autor: Karolina Fortas-Gabarska

dane teleadresowe

zmiana nazwiska dyrektora placówki z Ewa Mochocka na Karolina Fortas-Gabarska


Data: 2024-03-27 12:01:44
Autor: Karolina Fortas-Gabarska

Przetarg o wartości poniżej 130 000 zł netto

Ogłoszenie wyników postępowania


Data: 2024-03-19 15:36:05
Autor: Krzysztof Cybulski

Zaproszenie do składania ofert

poprawiono numer sprawy


Data: 2024-03-19 09:41:54
Autor: Beata Stachowicz

przetarg nieograniczony

Archiwizacja treści


Data: 2024-03-15 10:29:03
Autor: Cezary Walta

przetarg nieograniczony

Archiwizacja treści


Data: 2024-03-15 10:28:50
Autor: Cezary Walta

Przetarg nieograniczony

Archiwizacja treści


Data: 2024-03-15 10:28:00
Autor: Cezary Walta

Przetarg nieograniczony

Archiwizacja treści


Data: 2024-03-15 10:27:57
Autor: Cezary Walta

Przetarg nieograniczony

Archiwizacja treści


Data: 2024-03-15 10:27:54
Autor: Cezary Walta
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 9296)