Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 [...]

2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 [...]

2019-2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30 tys. euro sporządzony na po [...]

metryczka