Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 PZPLiceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku [...]

2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 PZPSzkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku [...]

2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 PZP        [...]

2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 PZPIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziała [...]

2019-2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30 tys. euro sporządzony na podstawie art.13a ust PZPSpecjalny Ośrodek Szko [...]

metryczka