Podstawa działania

Podstawa działania

Status prawny

Zarząd Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa działa na podstawie: w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora [...]

Zadania

Zadania Zarządu Jednostek Oświatowych określa Rozdział II [...]

metryczka