zamówienie na:

Dostawa i montaż 16 sztuk monitorów interaktywnych

zamawiający: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: 2/2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł
termin składania ofert: 26 sierpnia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: plik w załączniku