zamówienie na:

Zakup tachimetrów dla zawodu technik geodeta w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1

zamawiający: Gmiana Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: Przetarg o wartości zamówienia poniżej 130 000,00 zł
nr sprawy: 2/2021
wartość: Poniżej 130 000,00
termin składania ofert: 3 grudnia 2021  15:00
wynik postępowania: Bez podania przyczyny