zamówienie na:

„Zielony zakątek z siłownią pod brzozami” – w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: SP12 BO 01/2022
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 14 września 2022  14:00
wynik postępowania: Na realizację zadania pn. ”Zielony zakątek z siłownią pod brzozami” na terenie SP12 w Płocku wpłynęły 2 oferty - wybrano ofertę firmy 4STB Spółka z o. o. Zielona Góra na kwotę 106 920,21 zł brutto.