zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości i narzędzi do sprzątania dla Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku na rok 2024

zamawiający: Gmina-Miasto Płock Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: MP31 BO 01/2023
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 7 grudnia 2023  12:00
wynik postępowania: