zamówienie na:

Dostawa z montażem wyposażenia i urządzeń pracowni terminalowej w Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2024 r. – Cyfrowa przyszłość

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości poniżej 130 000 zł netto
nr sprawy: SP17.261.2.2024.KG
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 18 czerwca 2024  10:00