zamówienie na:

Dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej SVG 35 kVar w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: SOSW2.261.9.2024.MK
wartość: poniżej art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 24 czerwca 2024  10:00
wynik postępowania: w załączeniu