Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.02.2023
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 25 stycznia 2023  10:00
wynik postępowania: Dokonano wybory oferty. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2023 roku

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.01.2023
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 23 stycznia 2023  10:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pod nazwą: „Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2023 roku” wybrana została oferta firmy Partner Premium Salata Spółka Jawna z siedzibą 09-407 Płock ul. Graniczna 46 za kwotę 12 707,00 zł brutto. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 18 stycznia 2023  15:00
wynik postępowania: MAR-KOS CHEMIA KOSMETYKI Hurt-Detal  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)