Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Realizacja zadania pn. Organizacja pobytu sportowo-rekreacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku.

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości poniżej 130 000 zł netto
nr sprawy: SP17.261.3.2023.KG
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 18 maja 2023  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

Dostawa zestawu HONDA F560 STANDARD wraz ze szkoleniem z jego obsługi do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: SOSW2.261.4.2023.MK
wartość: poniżej art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 21 kwietnia 2023  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

dostawa sprzętu nagłośnieniowego

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: SOSW2.261.2.2023.MK
wartość: poniżej art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 5 kwietnia 2023  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

Dostawa laptopów oraz myszy optycznych przewodowych

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: SOSW2.261.3.2023.MK
wartość: poniżej art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 5 kwietnia 2023  10:00
wynik postępowania: W ZAŁĄCZENIU 

zamówienie na:

usługa wycinki drzew

zamawiający: Gmina -Miasto Płock - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 1/2023
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 3 kwietnia 2023  15:00
wynik postępowania: w załączniku 

zamówienie na:

Dostawa i montaż monitorów interaktywnych oraz dostawa dysków komputerowych SSD w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2023 r. - Modernizacja i zakup sprzętu multimedialnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku.

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości poniżej 130 000 zł netto
nr sprawy: SP17.261.2.2023.KG
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 31 marca 2023  10:00
wynik postępowania: w załączniku 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości w 2023 roku

zamawiający: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
tryb zamówienia: Zamówienie ofertowe
nr sprawy: 1/2023
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 30 marca 2023  12:00
wynik postępowania: W załączniku 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w roku 2023

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości poniżej 130 000 zł netto
nr sprawy: SP17.261.1.2023.KG
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 8 lutego 2023  10:00
wynik postępowania: w załączeniu  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.02.2023
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 25 stycznia 2023  10:00
wynik postępowania: Dokonano wybory oferty. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2023 roku

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.01.2023
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 23 stycznia 2023  10:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pod nazwą: „Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2023 roku” wybrana została oferta firmy Partner Premium Salata Spółka Jawna z siedzibą 09-407 Płock ul. Graniczna 46 za kwotę 12 707,00 zł brutto. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 18 stycznia 2023  15:00
wynik postępowania: MAR-KOS CHEMIA KOSMETYKI Hurt-Detal  

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)