Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Dostawę instrumentów muzycznych

zamawiający: Zespół Szkół Technicznych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60000 Euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2006
wynik postępowania: Jacekm Kamiński - sklep muzyczny 09-402 Płock ul. Królewiecka 25/15 

zamówienie na:

wykonywanie bieżącej konserwacji pieców gazowych centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytecznej i bieżącej konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz instalacji kanalizacyjnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: poniżej 6 000 EURO
termin składania ofert: 27 grudnia 2006
wynik postępowania: Protokół z wyboru wykonawcy bieżącej konserwacji pieców gazowych centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytecznej i bieżącej konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz instalacji kanalizacyjnej. 

zamówienie na:

zakup paliwa

zamawiający: Zepół Szkół Technicznych - Zakład Budżetowy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60000 Euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2006
wynik postępowania: ZEP-MOT Sp. ZOO Płock ul. Graniczna 57 

zamówienie na:

realizację zadania pn.: „Ochrona fizyczna obiektu Zespołu Szkół nr 2 w Płocku, ul. F. Chopina 62”

zamawiający: Zespół Szkół nr 2
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 21 listopada 2006
wynik postępowania: wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Agencja Ochrony „ARGUS” Spółka z o.o. 96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 16B/5 z ceną stawki roboczogodziny – 7,05 zł brutto. 

zamówienie na:

na realizację zadania: "Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Płocku"

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 15 w Płocku
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 17 listopada 2006
wynik postępowania: W związku z nieprawidłowym umieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu publicznym nie przekraczającym 60 000 EURO na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (zgodnie z art. 4a ust. 2 zamawiający zamieszcza ogłoszenie na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych) pn.: „Dostarczenie oleju opałowego do Szkoły Podstawowej nr 15 w Płocku, ul. Przyszkolna 22” na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz 177 póz. zm.) zamawiający unieważnia postępowanie. 

zamówienie na:

Zorganizowanie szkolenia sportowego w formie zamiejscowych zgrupowań

zamawiający: Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZST
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60000 Euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2006
wynik postępowania: Konsorcjum Restauracja Zajazd Kruszwica 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)