Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »zamówienie na:

Pełnienie funkcji pracownika ds. obsługi finansowej

zamawiający: Gmina - Miasto Płock Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 346779 - 2010
wartość: poniżej kwoty art.11 ust.8 ustawy z 29.01.04 Prawo zam. publicz.
termin składania ofert: 14 grudnia 2010  09:30
wynik postępowania: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dowóz dzieci do Gimnazjum nr 3 w Płocku

zamawiający: Gimnazjum nr 3 w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 10 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania - umieszczony w pliku poniżej "ogłoszenie o wyniku"  

zamówienie na:

zakup podręczników, płyt edukacyjnych i słowników dla potrzeb realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową”

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2010
wynik postępowania: brak ofert 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego do kotłowni w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku, ul. Krakówka 4, 09-402 Płock

zamawiający: Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 329351-2010
wartość: poniżej kwoty art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 1 grudnia 2010  11:00
wynik postępowania: Stacja Sprzedaży Paliw \"ANIRAM\" Aneta Tomczyk Cekanowo, ul. Płocka 24, 09-472 Słupno 

zamówienie na:

zakup materiałów biurowych dla potrzeb realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową”

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2010
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

szkolenie z zakresu użytkowania programu ReHot dla potrzeb realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową”

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2010
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

zakup programu komputerowego Symfonia Start dla potrzeb realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową”

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2010  15:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Cichej 12A w Płocku.

zamawiający: Gmina - Miasto Płock Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku ul. Cicha 12A
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 319521 - 2010
wartość: poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 19 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji pracownika ds. obsługi finansowej Pełnienie funkcji pracownika ds. promocji i rozpowszechniania projektu Pełnienie funkcji ewaluatora do projektu Pełnienie funkcji informatyka odpowiedzialnego za aktualizowanie strony internetowej projektu

zamawiający: Gmina Miasto Płock Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 287011-2010
wartość: poniżej kwoty art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 października 2010  09:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii Prowadzenie zajęć służących zapobieganiu przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty dla uczniów i rodziców zasadniczej szkoły zawodowej Prowadzenie zajęć służących zapobieganiu przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty dla uczniów i rodziców liceum profilowanego i technikum Realizacja usługi szkolenia zawodowego – kurs informatyczny w zakresie projektowania Realizacja usługi szkolenia zawodowego – kurs informatyczny w zakresie kosztorysowania

zamawiający: Gmina Miasto Płock Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej kwoty Art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 października 2010  09:45
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Realizacja usług szkolenia zawodowego – kursy nauki jazdy: kat. B, kat. C, operatora wózków widłowych - kurs spawania

zamawiający: Gmina Miasto Płock Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej kwot art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 października 2010  09:30
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji koordynatora projektu Pełnienie funkcji asystenta do spraw monitorowania projektu Pełnienie funkcji pracownika do spraw obsługi finansowej projektu Pełnienie funkcji ewaluatora projektu Pełnienie funkcji specjalisty do spraw promocji projektu Pełnienie funkcji specjalisty do spraw zamówień publicznych Pełnienie funkcji pracownika do przygotowania i sprzątania pomieszczeń

zamawiający: Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 249675 - 2010
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 21 września 2010  09:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych : kierunek fryzjer, kierunek krawiec, kierunek kucharz małej gastronomii, kierunek mechanik pojazdów samochodowych, kierunek piekarz, kierunek ogrodnik, Prowadzenie warsztatów z carvingu i dekoracji potraw, Poradnictwo indywidualne dla uczniów i rodziców , Pełnienie funkcji koordynatora projektu.

zamawiający: Sepcjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 280500 - 2010
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 15 września 2010  09:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu Pełnienie funkcji opiekuna kursów i szkoleń Prowadzenie zajęć - Poznawanie Internetu Opracowanie gazetki szkolnej Prowadzenie zajęć - Doradztwo edukacyjno - zawodowe Prowadzenie zajęć - Symulacja przyjęcia do pracy Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Prowadzenie zajęć - Tworzenie własnej strony internetowej Prowadzenie zajęć - Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w działalności zawodowej Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki Poradnictwo indywidualne dla uczniów i rodziców.

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 , ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 241088 - 2010
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 16 sierpnia 2010  09:30
wynik postępowania: zawarty w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę mebli i wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku

zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 13
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 206104-2010
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 21 lipca 2010  09:30
wynik postępowania: wybrano ofertę złożoną przez GLOBINIT DEVELOPMENT sp. z o.o. 36-004 Łąka 

zamówienie na:

Doposażenie szkoły - dostawa wyposażenia wraz z montażem w związku z przebudową budynku III LO

zamawiający: Zespół Szkół nr 3
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 188702 - 2010
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 9 lipca 2010  09:30
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Akma Zbigniew Podstawski, ul. Długa 43, 33-132 Niedomice, kraj/woj. małopolskie 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Pracownika do obsługi biura w ramach projektu Nr WNA – POKL.09.02.00-14-007/09 Pt. „Dobry start – Szansą na sukces” Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: ZST
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 8
wartość: opwyżej 14000 euro
termin składania ofert: 30 czerwca 2010  10:30
wynik postępowania: Aleksander Zalewski 09-400 Płock ul. Hermana 6/82 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 178354-2010 z dnia 2010-06-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płock Pełnienie funkcji Pracownika do obsługi biura w ramach projektu Nr WNA - POKL.09.02.00-14-007/09 Pt. Dobry start - Szansą na sukces Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania... Termin składania ofert: 2010-06-30 ________________________________________ Płock: Pełnienie funkcji Pracownika do obsługi biura w ramach projektu Nr WNA - POKL.09.02.00-14-007/09 Pt. Dobry start - Szansą na sukces Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 235184 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178354 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych - Zakład Budżetowy, al. Kilińskiego 4, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 024 3642730, faks 024 3642731. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Pracownika do obsługi biura w ramach projektu Nr WNA - POKL.09.02.00-14-007/09 Pt. Dobry start - Szansą na sukces Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji Pracownika do obsługi biura w ramach projektu Nr WNA - POKL.09.02.00-14-007/09 Pt. Dobry start - Szansą na sukces Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.12.10.00-0. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Pełnienie funkcji Pracownika do obsługi biura w ramach projektu Nr WNA - POKL.09.02.00-14-007/09 Pt. Dobry start - Szansą na sukces Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2010. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Aleksander Zalewski, ul. Hermana 6 m 82, 09-400 Płock, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76697,60 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ • Cena wybranej oferty: 76000,00 • Oferta z najniższą ceną: 76000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79420,00 • Waluta: PLN.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »