Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »zamówienie na:

zakup materiałów biurowych i dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 21 grudnia 2011  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 21 grudnia 2011  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zakup sprzętu elektronicznego do projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2011  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

opracowanie i wykonanie materiałów promujących realizację projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zakup mebli na potrzeby biura projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

transport (wyjazdy do opery, teatru) w ramach projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 16 grudnia 2011  15:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

transport (wyjazd studyjny do Planetarium) w ramach projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 16 grudnia 2011  15:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do Gimnazjum nr 3 w Płocku, zamieszkałych w obwodzie szkoły wzdłuż trasy: Ciechomice- Góry- Płock- Radziwie ok. 71 osób, Płock – Tokary, Płock – Radziwie – ok.8 osób

zamawiający: Gmina Miasto Płock – Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 15 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: ogłoszenie 

zamówienie na:

opracowanie i wykonanie materiałów promujących realizację projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 14 grudnia 2011  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

opracowanie i wykonanie oznaczonych materiałów biurowych i dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina-Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 7 grudnia 2011  12:00
wynik postępowania: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

opracowanie i wykonanie materiałów promujących realizację projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina-Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 7 grudnia 2011  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa zestawów komputerowych

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 399242 - 2011
wartość: nie przekraczająca kwot art.11,ust.8 Prawa zamówień publicznych
termin składania ofert: 6 grudnia 2011  08:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

usługę gastronomiczną

zamawiający: Gmina-Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 5 grudnia 2011  09:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb realizacji projektu N@uka sposobem na lepsza przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa Nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 395870 - 2011
wartość:
termin składania ofert: 5 grudnia 2011  08:30
wynik postępowania: Biuromax Jarosław Cholewiński z siedzibą w Płocku ul. Norbertańska 17, 09-402 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku, ul. Krakówka 4, 09-402 Płock

zamawiający: Gmina-Miasto Płock/Gimnazjum Nr 3
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 394926 - 2011
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11 ust.8 Pzp
termin składania ofert: 2 grudnia 2011  09:30
wynik postępowania: wybór:Stacja Sprzedaży Paliw „ANIRAM” Aneta Tomczyk Cekanowo, ul. Płocka 24, 09- 472 Słupno  

zamówienie na:

podręczniki dla potrzeb realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową”

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 30 listopada 2011
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych Prowadzenie zajęć dla niesłyszących Prowadzenie zajęć wyrównawczych fizyczno-chemicznych Prowadzenie zajęć wyrównawczych z zakresu biotechnologii Prowadzenie warsztatów z historii, przygotowanie i przeprowadzenie pleneru fotograficznego i badań terenowych Prowadzenie warsztatów z informatyki, przygotowanie i przeprowadzenie pleneru fotograficznego i badań terenowych Prowadzenie zajęć wyrównawczych z informatyki Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki Prowadzenie konsultacji indywidualnych przygotowujących do udziału w Szkolnym Festiwalu Nauki Prowadzenie Klubu Miłośników Muzyki i Filmu

zamawiający: Gmina-Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 301603-2011
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11 ust.8 Pzp
termin składania ofert: 28 listopada 2011  09:30
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

podręczniki dla potrzeb realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową”

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 15 listopada 2011
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Podręczniki dla potrzeb realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową”

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 15 listopada 2011
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »