Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 71) starsze przetargi »zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 18 grudnia 2012  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 18 grudnia 2012  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

nagrody dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 18 grudnia 2012  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zakup materiałów biurowych i dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 18 grudnia 2012  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 12 grudnia 2012  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkoły

zamawiający: Gimnazjum nr 3 w Płocku
tryb zamówienia: poniżej 14 tys. euro
nr sprawy: 2/2012
wartość: do 14 tys. euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Komunikacja Miejska Płock sp z o.o. ul. Przemysłowa 17 

zamówienie na:

dostawa instrumentów muzycznych

zamawiający: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Płock
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Jacek Kamiński Sklep Muzyczny, 09-402 Płock, ul. Królewiecka 25 paw. 15 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku, ul. Krakówka 4, 09-402 Płock

zamawiający: Gimnazjum nr 3 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2012
wartość: nie przekraczająca kwot art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 28 listopada 2012  09:30
wynik postępowania: Stacja Sprzedaży Paliw "ANIRAM" Aneta Tomczyk, Cekanowo, ul. Płocka 24, 09-472 Słupno  

zamówienie na:

Warsztaty z bukieciarstwa

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00-14-008/11-00/12/2012
wartość: powyżej kwotyart. 11, ust.8 PZP
termin składania ofert: 19 listopada 2012  09:45
wynik postępowania: w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

warsztaty ze stylizacji paznokci

zamawiający: Gmina Miasto płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00-14-008/11-00/13/2012
wartość: powyżej kwoty art. 11, ust.8 PZP
termin składania ofert: 19 listopada 2012  09:45
wynik postępowania: w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

kurs stylizacji paznokci

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00-14-008/11-00/9/2012
wartość: powyżej kwoty art. 11,ust.8 PZP
termin składania ofert: 15 listopada 2012  09:45
wynik postępowania: w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

kurs na dozorcę

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00-14-008/11-00/10/2012
wartość: powyżej kwoty art.11, ust.8 PZP
termin składania ofert: 15 listopada 2012  09:45
wynik postępowania: w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Opracowanie testów egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, fryzjer, ogrodnik, piekarz

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00-14-008/11-00/11/2012
wartość: powyżej kwoty art.11, ust.8 PZP
termin składania ofert: 15 listopada 2012  09:45
wynik postępowania: w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

dostawę oleju opałowego do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwot art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 22 października 2012  09:00
wynik postępowania: Stacja Sprzedaży Paliw "ANIRAM" Aneta Tomczyk, Cekanowo, ul. Płocka 24, 09-472 Słupno 

zamówienie na:

zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkolnych wyjazdów integracyjno-edukacyjnych w ramach projektu „N@ukasposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 213329-2012
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 października 2012  09:30
wynik postępowania: ANAS Sp. z o.o. ul. Narutowicza 61, 20-016 Lublin 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu informatycznego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 378086-2012
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 15 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie ofertowe nr 1 

zamówienie na:

Zorganizowanie stażu zawodowego w zawodzie fryzjer dla 8 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku oraz pełnienie funkcji instruktora stażu zawodowego w zawodzie fryzjer

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00-14-008/11-00/5/2012
wartość: powyżej kwoty art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 października 2012  09:45
wynik postępowania: Wynik postępowania w pliku "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" 

zamówienie na:

Zorganizowanie stażu zawodowego w zawodzie krawiec dla 8 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku oraz pełnienie funkcji instruktora stażu zawodowego w zawodzie krawiec

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00.-14-008/11-00/6/2012
wartość: powyżej kwoty art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 października 2012  09:45
wynik postępowania: Wynik postępowania w pliku "informacja o unieważnieniu postępowania" 

zamówienie na:

Realizacja usług szkolenia zawodowego - kursy nauki jazdy: kat. B, kat. C, operatora wózków widłowych

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekraczająca kwoty art. 11, ust.8 Prawa zamówień publicznych
termin składania ofert: 8 października 2012  09:30
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę 40 sztuk notebooków wraz z oprogramowaniem

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 369108-2012
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 5 października 2012  10:00
wynik postępowania: ALLTECH 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 71) starsze przetargi »